• Sekretariat koła
  • Al. Wolności 50b
  • 42-200 Częstochowa
  •  
  • Opłaty:
  • Wtorek 13.00 - 17.00
  • Czwartek 13.00 - 17.00

Historia Koła

Wyszukiwarka

Biografia Kola PZW Częstochowa Miasto

Podstawą prawną powstania koła stała się Ustawa o Rybactwie z dnia7-go marca 1932 r. dająca prawo zrzeszania się wędkarzy w związki i towarzystwa wędkarskie.

W oparciu o tę ustawę kol. Feliks Sosnowski.już: w 1934 roku skupił wokół siebie miłośników sportu wędkarskiego. Byli wśród nich: kol. sędzia Jerzy Herasimowicz, dr Jan Bielunas, Bolesław OrIiński, Leonard Hohenze, Adam Poros, Karol ScWesi$inge, Wojciech Kabus, Ludwik Ochocki i inni.
Po 3-ch latach pracy organizacyjnej powołali oni do życia stowarzyszenie wędkarzy w Częstochowie pod' nazwą Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego "Wędzisko", które liczyło 36 członków. . ' . . Działalność swą prowadziło na 6-ciu, dzierżawionych obwodach rybackich rzeki Warty.

Wojna i okupacja 'hitlerowska przerwała: działalność' Towarzystwa". Nie zaprzestał jej jednak kol. Adam Poros, który reprezentując Amatorskie. Koło Wędkarzy W Częstochowie wyrabiał karty wędkarskie w starostwie niemieckim Tą działalność prowadził w swym prywatnym mieszkaniu, mieszczącym się przy ulicy Śląskiej. Minęła wojna" nastąpił pokój. Wędkarze zaczęli tęsknić za wypoczynkiem na łonie natury. Niezwłocznie więc przystąpili do reaktywowania "Towarzystwa.

Już w roku 1945 Zwołane zostało zebranie wędkarzy Częstochowy w' celu. wznowienia działalności Towarzystwa Miłośników Sportu Wędkarskiego" Wędzisko". Do reaktywowania "Wędziska" nie doszło. W miejsce T.M.S.W; "Wędzisko" powołano: Wojewódzką Spółdzielnię Rybacką, która 'obok działalności handlowej, miała opiekować się wędkarzami. Niezależnie od działalności w/w Spółdzielni, koledzy : Franciszek Szymański, Władysław Suiiński l Eligiusz Marel w roku 1946 w świetlicy przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego" "CZĘSTOCHOWIANKA""W oparciu o zebranie założycielskie,powołują pierwszy w mieście związek wędkarski pod nazwą ''ROBOTNICZE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE'' już w pierwszym roku istnienia liczyła 243 członków liczba ta zwiększyła się do 643 członków.

W 1947 została rozwiązana Wojewódzka Spółdzielnia Rybacka, a na jej miejsce, w roku 1948 ' zostało utworzone' ponownie ,Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego " Wędzisko" 22 października 1945 roku w obecności J. Herasimowicza, W. Kabusa; L. Ochockiego, T. Prosa, K. Schlesingera i M. Piątkowskiego dokonano prawnej rejestracji T.M.S.W."WĘDZISKO". Prezesem został sędzia Jerzy Harasimowicz ,sekretarzem Feliks Sosnowski a gospodarzem Ludwik Ochocki Towarzystwo liczyło 65członków i mieściło sie w lokalu przy ulicy Al.N.M.P 18.W 1949 roku po naradzie przedstawiciele obu istniejących w Częstochowie Towarzystw Wędkarskich, nastąpiło ich połączenie w jedno towarzystwo wędkarskie pod nazwą: "Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego"Wędzisko" Jego Prezesem został wybrany; Jerzy Herasimowlcz, v-ce Prezesem Franciszek Szymański.

Towarzystwo' liczyło 560 członków i mieściło się w lokalu przy ul. Katedralnej Nr 10. Podobnie jak w Częstochowie nastąpił burzliwy rozwój wędkarstwa w całej Polsce. Powstawały coraz to nowe towarzystwa i stowarzyszenia wędkarskie działające w rozproszeniu, często mało skutecznie, borykające się z trudnościami organizacyjnym itp., co musiało doprowadzić do ich zjednoczenia 19 marca 1950 roku został zwołany zjazd delegatów wszystkich towarzystw i stowarzyszeń wędkarskich.

Powołany został do życia Polski Związek Wędkarski, który wprowadził, w życie jednolite opłaty i jednolite prawo wędkarskie dla wszystkich wędkarzy, na wszystkich wodach będących w administracji PZW W związku z powyższym, niezwłocznie zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Sportu Wędkarskiego "Wędzisko" w celu przekształcenia go w koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie, które wówczas liczyło już 1200 członków.

Zebranie członków T.M.S.W. odbyło się dnia 2.04.1950r. Ta właśnie data stała się impulsem dla dalszego i burzliwego rozwoju wędkarstwa w Częstochowie.

Script logo
Script logo
Do Góry
Szybki Kontakt