Zawody

Wyszukiwarka

Od dnia 06.06.2020 zawody wracają zgodnie z harmonogramem.


Każdy uczestnik zawodów towarzyskich obowiązany jest posiadać maseczkę, organizator na łowisku zapewnia płyn do dezynfekcji, zobowiązuje się każdego uczestnika do zachowania stosownych wynikających z rozporządzenia ograniczeń w tym zachowania odległości.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Koła z dnia 01.06.2020 r., do dnia odwołania pandemii Covid19 rezygnuje się z organizowania cateringu na łowisku, każdy posiłek wędkarz organizuje sobie we własnym zakresie.

Każdy wędkarz, który godzi się na udział w zawodach towarzyskich obowiązany jest do wypisania karty / oświadczenia o stanie zdrowia.

Script logo
Script logo
Do Góry
Szybki Kontakt