• Sekretariat koła
  • Al. Wolności 50b
  • 42-200 Częstochowa
  •  
  • Opłaty:
  • Wtorek 13.00 - 17.00
  • Czwartek 13.00 - 17.00

NUMER RACHUNKU, WYTYCZNE I DANE DO PRZELEWU OPŁAT ZA ŁOWISKO SPECJALNE "ZACISZAŃSKA" - NO-KILL

Wyszukiwarka

Zarząd Koła PZW Częstochowa Miasto informuje wszystkich wędkarzy, że w związku z zamknięciem sklepu wędkarsko-ogrodniczego u Maćka przy ul. Zaciszańskiej czyli dodatkowego punktu opłat. Wpłaty ogólne PZW oraz roczne za łowisko specjalne Zaciszańska będę przyjmowane we wtorki i czwartki w godzinach 13:00 do 17:00 w siedzibie Koła PZW Częstochowa Miasto przy Al. Wolności 50B w bramie począwszy od dnia 28.12.2023 r.

 

 

DANE DO WPŁAT ZA ŁOWISKO SPECJALNE "ZACISZAŃSKA" - NO-KILL POSZCZEGÓLNE RODZAJE LICENCJI

 

SKŁADKA NO-KILL – CZŁONEK PZW

 

Nazwa odbiorcy: PZW CZĘSTOCHOWA - MIASTO 001

Adres odbiorcy: UL. WOLNOŚCI 50B, 42-200 CZĘSTOCHOWA

Tytuł przelewu: ROCZNA SKŁADKA NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD ZACISZAŃSKA NOKILL 2024

Rachunek odbiorcy: 27 1600 1462 1742 4608 8000 0001 ( BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. )

Kwota przelewu: 190 zł ( słownie sto dziewięćdziesiąt złotych )

Druk przelewu: NO-KILL Członek PZW

 

SKŁADKA NO-KILL – CZŁONEK PZW ODNOWIENIE LICENCJI Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI - BEZ CZYNU

 

Nazwa odbiorcy: PZW CZĘSTOCHOWA - MIASTO 001

Adres odbiorcy: UL. WOLNOŚCI 50B, 42-200 CZĘSTOCHOWA

Tytuł przelewu: ROCZNA SKŁADKA NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD ZACISZAŃSKA NOKILL 2024

Rachunek odbiorcy: 27 1600 1462 1742 4608 8000 0001 ( BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. )

Kwota przelewu: 80 zł ( słownie osiemdziesiąt złotych )

Druk przelewu: NO-KILL Członek PZW 80

 

SKŁADKA NO-KILL – CZŁONEK PZW ODNOWIENIE LICENCJI Z ZACHOWANIEM CIĄGŁOŚCI - z CZYNEM

 

Nazwa odbiorcy: PZW CZĘSTOCHOWA - MIASTO 001

Adres odbiorcy: UL. WOLNOŚCI 50B, 42-200 CZĘSTOCHOWA

Tytuł przelewu: ROCZNA SKŁADKA NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD ZACISZAŃSKA NOKILL 2024

Rachunek odbiorcy: 27 1600 1462 1742 4608 8000 0001 ( BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. )

Kwota przelewu: 50 zł ( słownie pięćdziesiąt złotych )

Druk przelewu: NO-KILL Członek PZW 50


 

SKŁADKA JEDNODNIOWA  NO-KILL – PZW (DOKONANIE OPŁATY NA RACHUNEK, W TYTULE WPŁATY DATA WĘDKOWANIA, POTWIERDZENIE PAPIEROWE LUB ELEKTRONICZNE )

 

Nazwa odbiorcy: PZW CZĘSTOCHOWA - MIASTO 001

Adres odbiorcy: UL. WOLNOŚCI 50B, 42-200 CZĘSTOCHOWA

Tytuł przelewu: JEDNODNIOWA SKŁADKA NA ZAGO. I OCHRONĘ WÓD PZW ZACISZAŃSKA NOKILL 2024 - DATA WĘDKOWANIA XX XX XXXX

Rachunek odbiorcy: 27 1600 1462 1742 4608 8000 0001 ( BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. )

Kwota przelewu: 20 zł ( słownie: dwadzieścia złotych )

Druk przelewu: opłata jednodniowa PZW

 

 

SKŁADKA JEDNODNIOWA  – (DOKONANIE OPŁATY NA RACHUNEK, W TYTULE WPŁATY DATA WĘDKOWANIA, POTWIERDZENIE PAPIEROWE LUB ELEKTRONICZNE )

 

Nazwa odbiorcy: PZW CZĘSTOCHOWA - MIASTO 001

Adres odbiorcy: UL. WOLNOŚCI 50B, 42-200 CZĘSTOCHOWA

Tytuł przelewu: JEDNODNIOWA SKŁADKA NA ZAGO. I OCHRONĘ WÓD ZACISZAŃSKA NOKILL 2024 - DATA WĘDKOWANIA XX XX XXXX

Rachunek odbiorcy: 27 1600 1462 1742 4608 8000 0001 ( BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. )

Kwota przelewu: 40 zł ( słownie: czterdzieści złotych )

Druk przelewu: opłata jednodniowa

 

 

SKŁADKA JEDNODNIOWA  NO-KILL – ZAWODY (PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU OPIEKUNOWI ŁOWISKA BEZ POBIERANIA LICENCJI Z KOŁA)

 

Nazwa odbiorcy: PZW CZĘSTOCHOWA - MIASTO 001

Adres odbiorcy: UL. WOLNOŚCI 50B, 42-200 CZĘSTOCHOWA

Tytuł przelewu: SKŁADKA NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD ZACISZAŃSKA NOKILL 2024 np. Wykromet

Rachunek odbiorcy: 27 1600 1462 1742 4608 8000 0001 ( BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. )

Kwota przelewu: 15 zł x ILOŚĆ ZAWODNIKÓW

Druk przelewu: zawody

 

 

SKŁADKA JEDNODNIOWA  NO-KILL – TRENING (PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU OPIEKUNOWI ŁOWISKA BEZ POBIERANIA LICENCJI Z KOŁA)

 

Nazwa odbiorcy: PZW CZĘSTOCHOWA - MIASTO 001

Adres odbiorcy: UL. WOLNOŚCI 50B, 42-200 CZĘSTOCHOWA

Tytuł przelewu: SKŁADKA NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD ZACISZAŃSKA NOKILL 2024 TRENING – np. 6 OSÓB

Rachunek odbiorcy: 27 1600 1462 1742 4608 8000 0001 ( BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. )

Kwota przelewu: 15 zł x ILOŚĆ TRENUJĄCYCH

Druk przelewu: trening

 

 

*JEŻELI WPŁATA JEST ZROBIONA Z INNEGO KONTA NIŻ WŁAŚCICIELA LICENCJI PROSZĘ O DOPISANIE W TYTULE IMIENIA I NAZWISKA OSOBY, ZA KTÓRĄ JEST REGULOWANA OPŁATA

* PO UREGULOWANIU OPŁATY NA KONTO BANKOWE, NALEŻY ODEBRAĆ LICENCJĘ NA ŁOWISKO W  SIEDZIBIE KOŁA W DNIACH I GODZINACH URZĘDOWANIA

 

ZARZĄD KOŁA PZW CZĘSTOCHOWA-MIASTO W CZĘSTOCHOWIE HONORUJE Z URZĘDU OPŁATY DOKONANE W PUNKTACH OPŁAT, POTWIERDZENIA WPŁAT Z POCZTY POLSKIEJ I BANKÓW, POTWIERDZENIA PRZELEWÓW Z BANKU W TRYBIE ART. 7 USTAWY PRAWO BANKOWE – W PRZYPADKU UJAWNIENIA OKOLICZNOŚCI PODROBIENIA/PRZEROBIENIA WPŁATY LUB BRAKU ŚRODKÓW NA KONCIE KOŁA Z URZĘDU ZOSTANĄ POWIADOMIONE ORGANY UPRAWNIONE DO ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW.

Script logo
Script logo
Do Góry
Szybki Kontakt